Heves Megyei Hírlapban megjelent cikk

Létrehozva: 2020. 04. 21.

Felsőtárkányban folytatódnak a fejlesztések

A településen a kialakult veszélyhelyzetben sem álltak meg a beruházások, illetve több járványügyi intézkedést is foganatosítottak.


– A lakosság egészségének megóvása mellett fontos feladatunk, hogy a költségvetésünkön át a lehetőségeink szabta korlátokon belül segítsünk a gazdasági élet szereplőinek e rendkívüli helyzet kezelésében – fogalmazott Felsőtárkány polgármestere. Szántósi Rafael szavai szerint ennek értelmében azon kereskedelmi tevékenységet folytató egységek vonatkozásában, ahol az egység zárva tartásával kapcsolatos változásbejelentést a bérlő/kereskedő a jegyző felé szabályosan megteszi, ott az Önkormányzat mentesíti a bérlőt a bérleti díj megfizetése alól, a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet időtartamára.


– Minden aktív dolgozónkat a fizetőképes kereslet fenntartása érdekében szeretnénk, ameddig csak lehet, száz százalékos munkabéren tartani, döntően a rendes szabadságuk terhére. Újra kell tervezzük a 2020-as költségvetésünket is, és megtesszük azokat a forrás átcsoportosításokat, amelyeket a rendezvényeink megtartására képeztünk. Erre azért van szükség, mert az elvont gépjármű- és a be nem folyó idegenforgalmi adó több mint húsz millió forint mínuszt jelent számunkra – részletezte a faluvezető.


Hangsúlyozta, nem fogják vissza a beruházásaikat, minden idénre tervezett fejlesztést szeretnének megvalósítani, kiemelve azokat, amelyekhez pályázati forrás is kapcsolódik.


– Folytatjuk a vidékfejlesztési pályázattal támogatott Közösségi terek kialakítása programban bennlévő szövetkezeti buszöböl áthelyezési munkálatait és befejeztük a tóparti szalonnasütők, szemetesek, piknik egységek és pihenőpadok telepítését is. Április végén elindulnak a Magyar Falu programból támogatott projektjeink is, melyekből a legjelentősebb a Rákóczi út csapadékvíz és útfelújítása, illetve elkezdjük a járda felújításokat, először a Kerékpárút és a Várhegy út között – sorolta Szántósi Rafael.


Április végére lezárul az óvoda udvarán egy komplett új játszótér kialakítása is. Fontos, hogy az önkormányzat fenntartotta aktivitását a pályázati munkában. Benyújtották pályázatukat a Magyar Falu program keretében egy komplex fogorvosi szék beszerzésére, melynek összege 5 millió forint.


Az önkormányzat természetesen több lépést tett a koronavírus okozta veszélyhelyzet elhárítására, a betegség terjedésének megfékezésére. A közösségi rendezvényeiket június 30-ig lemondták és egy évvel elhalasztották a XIX. Tárkányok találkozóját is, illetve nem tartják meg az idei XVIII. Rétesnapokat sem. A faluházat bezárták, a dolgozókat szabadságolták.


– A hivatal munkatársai és az ügyfelek védelme érdekében lehetővé tettük az otthoni munkavégzést. A hivatal naponta minimum két emberrel kvázi ügyeleti rendszerben fogadja a halaszthatatlan ügyekben szükséges személyesen megjelenteket – tette hozzá.


A bölcsőde és óvoda esetében azonnali intézkedéssel - az általános iskolák zárva tartásával egyező időtartamra - rendkívüli szünetet rendeltek el. Itt az óvónők ügyeleti rendszerben ellátják azoknak a gyermekeknek felügyeletét, akiknek a szüleik ezt más módon nem tudják számukra biztosítani.


– A szociális intézményünkön keresztül megszerveztük az idős egyedül állók segítését a bevásárlás, gyógyszerkiváltás tekintetében. Folytattuk a házi gondozottaink és a szociálisan rászorulók étkeztetését, ellátását. A Közétkeztetési Nonprofit Kft-n keresztül az iskolai és óvodai gyermekek közétkeztetését részben kihordással, részben pedig egy iskolai tálaló pont kialakításán keresztüli elhordás biztosításával oldjuk meg – részletezte.


A jó idő beköszöntével azt tapasztalták, hogy sokan keresik fel a tópartot figyelmen kívül hagyva a kijárási korlátozás szabályait. Ezért és a négy napos húsvéti ünnepre is tekintettel a Heves Megyei Védelmi Bizottságtól, illetve a rendvédelmi szervektől kérték, hogy fokozottabban ellenőrizzenek. Az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló játszótereket határozatlan időre, a járványügyi veszélyhelyzet fennállásának időtartamára lezárták. Húsvétkor megtiltották a faluház melletti és a tóparti parkolók használatát, megakadályozva ezzel a nagy létszámú csoportosulások kialakulását és ezt a tilalmat a szükséges felhatalmazás birtokában minden hétvégére fenn kívánják tartani a veszélyhelyzet elmúltáig. Ezen kívül polgármesteri rendelettel tiltották meg a közterületen történő ital fogyasztást is, mely tiltással a járványügyi intézkedések betartatása is könnyebbé válik.

 

 

 

Forrás: Heves Megyei Hírlap 2020.04.21-én megjelent száma

 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-rendkivuli-helyzetben-is-folytatodnak-a-felsotarkanyi-fejlesztesek-2374161/?fbclid=IwAR2hcW0EqMm6BOfQyJ5MIP-TnWFQwMZkz5Vfx2ZM0UQQaOUJiTWqUcj2_M4