2021. április 13. | Ida

Felsőtárkány

A bükk nyugati kapuja

bunmegelozesi-hirlevel-1194
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
VIGYÁZAT, ISMÉT UNOKÁZÓS CSALÓK!
tajekoztatas-1193
Tájékoztatás
ÓVODAI BEIRATKOZÁS
lakossagi-tajekoztatas-1192
Lakossági tájékoztatás
HÁZALÓ ÜGYNÖKÖK
bunmegelozesi-hirlevel-1190
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Vigyázat, ismét unokázós csalók!
tajekoztatas-1189
Tájékoztatás
Gátfelhajtási engedély kiváltás
nki
NKI
TÁJÉKOZTATÓJA
figyelem-forgalomkorlatozasra-kell-szamitani
Figyelem - Forgalomkorlátozásra kell...
Magyar Közút Nonprofit Zrt....
felhivas-1185
FELHÍVÁS
Az Egri Tankerületi Központ...
figyelem-1184
Figyelem
KÖZTERÜLETEKEN KÖTELEZŐ A MASZK VISELÉSE
az-1848-49-es-forradalom-es-szabadsagharc-hoseire
Megemlékezés
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc...
bunmegelozesi-hirlevel-1182
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
2021. március Nehezítse meg a betörők...
bunmegelozesi-hirlevel-1181
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
ÜZLETI CSALÁSOK A KIBERTÉRBEN
tajekoztatas-1179
Tájékoztatás
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által...
bunmegelozesi-hirlevel-1178
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Biztonságos internethasználat
eles-logyakorlat-1177
ÉLES-LŐGYAKORLAT
Tájékoztatás
tajekoztatas-1176
Tájékoztatás
Idősek nappali ellátása szociális...
tajekoztatas-1175
Tájékoztatás
Szelektív hulladék elszállítása
tajekoztatas-1174
Tájékoztatás
2021. évi rendőrképzésekről
bunmegelozesi-hirlevel-1173
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Január 28. Az adatvédelem nemzetközi...
kozlemeny
KÖZLEMÉNY
Bolhapiac
tajekoztatas-1171
Tájékoztatás
FALUGAZDÁSZ
tajekoztato-1170
Tájékoztató
A 2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL ÉRVÉNYES...
hulladeknaptar
Hulladéknaptár - JAVÍTOTT
2021. I. félév - Felsőtárkány
bm-orszagos-katasztrofavedelmi-foigazgatosag
BM Országos Katasztrófavédelmi...
Tájékoztatása a 2021. évi...
unnepi-koszonto-1166
Ünnepi köszöntő
Felsőtárkány Község Önkormányzata
unnepi-koszonto
Ünnepi köszöntő
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő,...
tajekoztatas-1164
Tájékoztatás
Gyermekorvosi rendelés változás
bunmegelozesi-hirlevel-1163
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
112 segélyhívás másképp

Pályázati felhívás

2020. július 07.

nyilvános illemhely üzemeltetésére


Felsőtárkány Község Önkormányzata (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) pályázati eljárás keretében történő bérbeadásra meghirdeti, a tulajdonában álló, Felsőtárkány 1552 hrsz-on található tóparti vizesblokk, nyilvános illemhely üzemeltetésének, hasznosításának jogát.
A nyilvános illemhely, vizesblokk általános ismertetése:
Felsőtárkány 1552 hrsz-on található vizesblokkot magába foglaló épület, amelyben külön női és férfi mosdó, illetve tároló helyiség került kialakításra. Az épületben 2020. tavaszán korszerűsítés történt, amely keretein belül 2 db kézszárító, 2 db szappanadagoló és 5 db WC papír adagoló került felszerelésre.

 

A nyilvános illemhely, vizesblokk üzemeltetésének feltételei:
• Az üzemeltetés: határozatlan idejű megbízási szerződés alapján történik, amelynek felmondása esetén a felmondási idő 3 hónap.
• Kötelező nyitvatartási idő: Hétfő – Vasárnap 1000-2000, illetve az önkormányzati rendezvények teljes időtartama alatt.
• Pályázónak vállalnia kell a nyilvános illemhely üzemeltetését, folyamatos tisztántartását, fertőtlenítését és megközelíthetőségét.
• A nyilvános illemhely használatáért maximum bruttó 200 Ft/fő használati díjat szedhet.
• A pályázó a helyiséget az üzemeltetés teljes időtartama alatt folyamatosan, a jó gazda gondosságával köteles üzemeltetni. Az üzemeltetésnek a pályázó hibájából történő félbeszakadása, illetve 15 napot meghaladó szüneteltetése az üzemeltetési szerződés azonnali hatályú megszűntetését eredményezi.
• A megbízási jogviszony kezdete: a bírálatot követően azonnal.
• A helyiség kívülről bármikor megtekinthető, belülről a nyitvatartási idejétől függően, illetve előzetes egyeztetést követően.
• Az épületben történő bármilyen műszaki átalakítás, korszerűsítés, felújítás csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.


Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tárgyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakkal összhangban köteles eljárni.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül üzemeltetés céljából átadásra.

 

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell:
• a Pályázó (szükség esetén kapcsolattartója) megnevezését, a pontos postai levelezési címet, e-mail címet, mobil telefonszámot,
• Pályázó által az üzemeltetésért fizetendő használati díj összegére tett ajánlatát (nettó, bruttó) havi bontásban,
• eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciát, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját,
• a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását,
• jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát, természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát,
• a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, nyilatkozatokat,
• Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a megbízási szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Az ajánlatokat a Felsőtárkány Község Önkormányzatához (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) kell benyújtani 2020. július 15. (szerda) 12:00 óráig, zárt borítékban, magyar nyelven vagy e-mail-ben az onkormanyzat@felsotarkany.hu e-mail címre. A borítékra, illetve az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Tóparti nyilvános illemhely üzemeltetési pályázat".
A pályázatok zártkörű bontása és kiértékelése után kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálására a kiírónak 3 nap áll rendelkezésére.
A pályázat eredményének kihirdetését követően 8 napon belül az önkormányzat megbízási szerződést köt a nyertes pályázóval.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk beszerezhetők a Felsőtárkány Község Önkormányzatánál: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. +36-36-534-010, onkormanyzat@felsotarkany.hu 

 

Pályázati felhívás PDF formátumban

< Vissza