2021. január 24. | Timót

Felsőtárkány

A bükk nyugati kapuja

tajekoztatas-1175
Tájékoztatás
Szelektív hulladék elszállítása
tajekoztatas-1174
Tájékoztatás
2021. évi rendőrképzésekről
bunmegelozesi-hirlevel-1173
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Január 28. Az adatvédelem nemzetközi...
kozlemeny
KÖZLEMÉNY
Bolhapiac
tajekoztatas-1171
Tájékoztatás
FALUGAZDÁSZ
tajekoztato-1170
Tájékoztató
A 2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL ÉRVÉNYES...
hulladeknaptar
Hulladéknaptár - JAVÍTOTT
2021. I. félév - Felsőtárkány
bm-orszagos-katasztrofavedelmi-foigazgatosag
BM Országos Katasztrófavédelmi...
Tájékoztatása a 2021. évi...
unnepi-koszonto-1166
Ünnepi köszöntő
Felsőtárkány Község Önkormányzata
unnepi-koszonto
Ünnepi köszöntő
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő,...
tajekoztatas-1164
Tájékoztatás
Gyermekorvosi rendelés változás
bunmegelozesi-hirlevel-1163
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
112 segélyhívás másképp
tajekoztatas-1162
Tájékoztatás
a Polgármesteri Hivatal 2020. december...
bunmegelozesi-hirlevel-1160
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Advent, karácsony, ünnepi készülődés
tajekoztatas-1159
Tájékoztatás
MENETREND VÁLTOZÁS (2020.12.13.)
bunmegelozesi-hirlevel-1158
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
INTERNET TUDATOSAN Online is Biztonságban
bunmegelozesi-hirlevel-1157
Bűnmegelőzési hírlevél
Internetes csalások
figyelem-1155
Figyelem
Gyermekorvosi rendelés
tajekoztatas-1154
Tájékoztatás
Tisztelt Felsőtárkányi Lakosok!
zoldhulladek-szallitas-iden-utoljara
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS IDÉN...
Egri hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft....
figyelem-1152
Figyelem
GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS...
bunmegelozesi-hirlevel-1151
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Cégek a csalók célkeresztjében
figyelem-1150
FIGYELEM
Tájékoztatás a 2020.11.04. napján...
kijarasi-korlatozas-lep-eletbe-frissitve-2020-11-04
Veszélyhelyzet kihirdetése...
Érvényes szabályozások
figyelem-1148
Figyelem
GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS
figyelem-1147
Figyelem
Bolhapiac nem kerül megrendezésre
meghivo-1146
NEM KERÜL MEGTARTÁSRA
Meghívó - Felsőtárkányi Roma...
bunmegelozesi-hirlevel-1145
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Mindenszentek, Halottak...
koszonetnyilvanitas
Köszönetnyilvánítás
Felajánlás Bóta József gyógyulásának...

Pályázati felhívás

2020. július 07.

nyilvános illemhely üzemeltetésére


Felsőtárkány Község Önkormányzata (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) pályázati eljárás keretében történő bérbeadásra meghirdeti, a tulajdonában álló, Felsőtárkány 1552 hrsz-on található tóparti vizesblokk, nyilvános illemhely üzemeltetésének, hasznosításának jogát.
A nyilvános illemhely, vizesblokk általános ismertetése:
Felsőtárkány 1552 hrsz-on található vizesblokkot magába foglaló épület, amelyben külön női és férfi mosdó, illetve tároló helyiség került kialakításra. Az épületben 2020. tavaszán korszerűsítés történt, amely keretein belül 2 db kézszárító, 2 db szappanadagoló és 5 db WC papír adagoló került felszerelésre.

 

A nyilvános illemhely, vizesblokk üzemeltetésének feltételei:
• Az üzemeltetés: határozatlan idejű megbízási szerződés alapján történik, amelynek felmondása esetén a felmondási idő 3 hónap.
• Kötelező nyitvatartási idő: Hétfő – Vasárnap 1000-2000, illetve az önkormányzati rendezvények teljes időtartama alatt.
• Pályázónak vállalnia kell a nyilvános illemhely üzemeltetését, folyamatos tisztántartását, fertőtlenítését és megközelíthetőségét.
• A nyilvános illemhely használatáért maximum bruttó 200 Ft/fő használati díjat szedhet.
• A pályázó a helyiséget az üzemeltetés teljes időtartama alatt folyamatosan, a jó gazda gondosságával köteles üzemeltetni. Az üzemeltetésnek a pályázó hibájából történő félbeszakadása, illetve 15 napot meghaladó szüneteltetése az üzemeltetési szerződés azonnali hatályú megszűntetését eredményezi.
• A megbízási jogviszony kezdete: a bírálatot követően azonnal.
• A helyiség kívülről bármikor megtekinthető, belülről a nyitvatartási idejétől függően, illetve előzetes egyeztetést követően.
• Az épületben történő bármilyen műszaki átalakítás, korszerűsítés, felújítás csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.


Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tárgyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakkal összhangban köteles eljárni.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül üzemeltetés céljából átadásra.

 

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell:
• a Pályázó (szükség esetén kapcsolattartója) megnevezését, a pontos postai levelezési címet, e-mail címet, mobil telefonszámot,
• Pályázó által az üzemeltetésért fizetendő használati díj összegére tett ajánlatát (nettó, bruttó) havi bontásban,
• eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciát, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját,
• a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását,
• jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát, természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát,
• a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, nyilatkozatokat,
• Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a megbízási szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Az ajánlatokat a Felsőtárkány Község Önkormányzatához (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) kell benyújtani 2020. július 15. (szerda) 12:00 óráig, zárt borítékban, magyar nyelven vagy e-mail-ben az onkormanyzat@felsotarkany.hu e-mail címre. A borítékra, illetve az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Tóparti nyilvános illemhely üzemeltetési pályázat".
A pályázatok zártkörű bontása és kiértékelése után kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálására a kiírónak 3 nap áll rendelkezésére.
A pályázat eredményének kihirdetését követően 8 napon belül az önkormányzat megbízási szerződést köt a nyertes pályázóval.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk beszerezhetők a Felsőtárkány Község Önkormányzatánál: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. +36-36-534-010, onkormanyzat@felsotarkany.hu 

 

Pályázati felhívás PDF formátumban

< Vissza